HB Center s.r.o. - Jazykové kurzy angličtiny a nemčiny v Bratislave a v Stupave

Zabezpečujeme výuku anglického a nemeckého jazyka skúsenými lektormi v Bratislave špeciálnou a kreatívnou formou. Vychádzame z prístupu prof. Mirona Zelinu, kedy sa výučba stáva zároveň aj nástrojom na rozvoj osobnosti. Naším cieľom  je pomôcť každému Slovákovi a Slovenke presadiť sa vďaka angličtine a nemčine v zamestnaní, v zahraničí, alebo v podnikaní a žiť kvalitnejší život.

Vyplňte prosím Vaše meno a email a získajte ebook zadarmo. Vaše osobné údaje sú na 100 % chránené proti akémukoľvek zneužitiu.

8 absolútne zaručených spôsobov, ako sa do pol roka dohovoriť v cudzom jazyku pre samoukov

Spájame výuku cudzieho jazyka s rozvojom osobnosti

Máme za to, že pri učení nemožno vplývať len na pamäťové, poznávacie či intelektové oblasti. Efektívne a prirodzené učenie nastáva až vtedy, keď do výuky zapájame všetky zložky osobnosti : kognitívnu, emocionálnu, motivačnú, socializačnú, hodnotovú a kreatívnu. Nehľadáme americké modely. Vychádzame z teórií a metód spomínaného pedagóga a psychológa pôsobiaceho na Slovensku: Prof. Mirona Zelinu, ktorého myšlienky uznávajú aj západné školy. Sme orientovaní prohumánne a kladieme dôraz na schopnosť komunikovať. Obzvlášť u detí vidíme, že často už majú vytvorenú bohatú, ale nevyužitú slovnú zasobu.

Náš prístup

Máme flexibilný čas výuky a vieme sa prispôsobiť voľnému času poslucháča. Venujeme sa nadpriemerne nadaným i handicapovaným jednotlivcom. Máme skúsenosti s autistickými poslucháčmi, ktorí často vykazujú nadpriemerné nadanie pri výuke cudzieho jazyka. A taktiež máme skúsenosti, keď sa na základe výučby cudzieho jazyka u dieťaťa ukázali nadpriemerné rozumové a osobnostné predpoklady. Viesť Vás budú vyškolení pedagógovia a nativspeakeri. Výuka prebieha individuálne i skupinovo.

Prečo budete u nás nadšený?

Časová flexibilita

Vieme sa prispôsobiť vašim požiadavkám na termín a čas výuky. Preto potrebujeme informáciu od vás, kedy by vám výuka vyhovovala.Samozrejme, môžete využiť aj náš rozvrh a vybrať si z nášho harmonogramu výuky.

Individuálny prístup a zameranie na rozvoj osobnosti

Ku každému nášmu študentovi pristupujeme individuálne so zreteľom na všetky aspekty jeho osobnosti. Snažíme sa prinášať témy a slovnú zásobu z tých odborov, ktoré využívate.

Príjemné prostredie v zeleni

Základná škola Cádrová používa status : "zelená škola", takže jazyková výuka prebieha v krásnom, zeleňou obklopenom prostredí.

Kladieme dôraz na rozprávanie

Naším prvoradým záujmom je, aby každý náš študent začal čo najskôr komunikovať a tým rozvíjať svoje jazykové znalosti.

Kvalitní domáci a zahraniční lektori

Naši domáci a zahraniční lektori majú bohaté skúsenosti s výkou jazykov..Ich spoločným menovateľom je priateľský a kreatívny prístup.Výuke jazyka sa venovali v rôznych krajinách sveta a vyučovali v rôznych podmienkach.Niektorí z lektorov sa okrem spomínaných jazykov venujú dokonca odborným prekladom z dánštiny, nórštiny, hebrejčiny či švédštiny.

Posledné články na blogu

Študent mesiaca

Študent mesiaca

  Milí poslucháči! Týmto by sme vám chceli predstaviť našu akciu pod názvom „študent mesiaca“. Chceli by…